42%
تخفیف

پکیج یوگا پیشرفته سطح یک

بدون امتیاز 0 رای
از 798,000 تومان

تهیه پکیج یوگا پیشرفته ۱ پکیج یوگا پیشرفته یک، ویژه برای پرتوجویانی است که در حال حاضر در سطح متوسط…

از 798,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج یوگا متوسط سطح ۲

بدون امتیاز 0 رای
از 698,000 تومان

توضیحاتی در مورد پکیج یوگا متوسط سطح ۲ پکیج یوگا متوسط سطح ۲ که توسط من و همسرم به عنوان…

از 698,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج یوگا متوسط سطح ۱

بدون امتیاز 0 رای
از 748,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج یوگا متوسط سطح ۱ پکیج یوگا متوسط سطح ۱ که توسط من و همسرم با عنوان…
از 748,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح سه

بدون امتیاز 0 رای
از 648,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح سه محصولی که در این صفحه مشاهده میکنید، پکیجی کامل برای…
از 648,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج آموزشی یوگا برای زانودرد

5.00 1 رای
از 798,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج آموزشی یوگا برای زانودرد پکیج آموزش یوگا برای زانودرد، شامل ۵ برنامه ویژه برای افرادی است…
از 798,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج آموزشی یوگا برای کمردرد

بدون امتیاز 0 رای
از 798,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج آموزشی یوگا برای کمردرد پکیج آموزش یوگا برای کمردرد، شامل ۵ برنامه ویژه برای افرادی است…
از 798,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح یک

بدون امتیاز 0 رای
از 798,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح یک محصولی که در این صفحه مشاهده میکنید، پکیجی کامل برای…
از 798,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح دو

بدون امتیاز 0 رای
از 648,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج آموزشی یوگا با صندلی سطح دو محصولی که در این صفحه مشاهده میکنید، پکیجی کامل برای…
از 648,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج یوگا مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
از 798,000 تومان
توضیحاتی در مورد پکیج یوگا مقدماتی پکیج یوگا مقدماتی که توسط من و همسرم به عنوان مربیان دوره تهیه و…
از 798,000 تومان